14 års bryllupsdag sammen med ham her.
De bedste 14 år, selvom 11 af dem ændrede retning.

Michael er min helt på mange måder.
Han griber mig når jeg falder – men han løfter mig også, når jeg ikke kan rejse mig.

Sammen er vi gode.
Vi snakker om det der er svært.
Vi giver hinanden plads, vi lytter og vi rummer.

Det er ikke nemt at leve med en kronisk syg – der er begrænsninger og udfordringer … men sammen ser vi muligheder.

Selvom intet blev som vi regnede med, så blev alt alligevel rigtigt, fordi vi er sammen.

Sammen lever vi med andre livsvilkår end vi regnede med, men det betyder ikke at vi ikke er lykkelige.

Sammen skaber vi nærvær, oplevelser og åndehuller.

Jeg ser hans behov og han ser mine, på den måde så skaber vi sammen os et godt liv, på trods.

Nej det blev ikke, som jeg regnede med.
Men fordi vi er sammen – så er alt rigtigt.

#menduserjoikkesygud #bryllupsdag #åndehul #kroniskesmerter #kronisksyg #lykkelig #mormedsmerter #livsvilkår #lykkelig #jegskaljegkanjegvil #foredragmedchristine #kærlighed